Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

ΘΕΡΙΝΑ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ


Για όσους παραμείνουν στην Αθήνα τον Ιούλιο και τον Αυγουστο και επιθυμουν να εκμεταλλευτούν τις θερινές τους διακοπές για να ξεκινήσουν ή να προχωρήσουν στα Γερμανικά η έμπειρη ομάδα των καθηγητών και καθηγητριών  LernenDe σας προσφέρουν αρκετές επιλογές για μαθήματα ιδιαίτερα, σε κλειστα group δυο ή τριών ατόμων ή φροντιστηριακά σε συνεργασία με τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κατωπόδη ή και μέσω Skype.
α. Υπερεντατικά τμήματα Γερμανικών ( από το ΜΗΔΕΝ στο πτυχίο Β2 του Goethe Institut ) σε 100 διδακτικές ώρες (4- 6 μήνες)
β. Εντατικά τμήματα Γερμανικών ( από το ΜΗΔΕΝ στο πτυχίο Β2 του Goethe Institut σε 150 διδακτικές ώρες ( 8-12 μήνες )
γ. Απλά τμήματα Γερμανικών ( απο ΜΗΔΕΝ σε Β2 σε 18 μήνες )
δ. Εντατικά μαθήματα προσαρμογής για όσους θέλουν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις για εργασία στην Γερμανία.
ε. Προετοιμασία για ΟΛΑ τα πτυχία του Goethe Institut και του  ÖSD ( επίπεδα Β1 - Β2 - C1 και C2 )
στ. Προετοιμασία για τις εξετάσεις TestDaF για όσους επιθυμούν προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην Γερμανία.
ζ. Προετοιμασία για εξετάσεις Γερμανικής Φιλολογίας και Ιονιου Πανεπιστημίου
η. Σύνταξη βιογραφικών και προετοιμασία για συνεντεύξεις για εργασία σε Γερμανόφωνες χώρες. 
Για περισσότερες πληροφορίες 
                       lernendegr@yahoo.gr