Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Γενικές Πληροφορίες
Η Γερμανία διαθέτει 350 κρατικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των οποίων και 30 σχολές Ιατρικής καθώς και πάνω από 4.000 νοσοκομεία με άδεια μετεκπαίδευσης ιατρών.
  • Μετά τη λήψη του πτυχίου της Ιατρικής δίνεται η δυνατότητα απόκτησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος (Approbation als Arzt).
  • Μετά την απόκτηση της άδειας αρχίζει η μετεκπαίδευση (Weiterbildung) για την απόκτηση της ειδικότητας. Η ειδίκευση πραγματοποιείται σε νοσοκομεία τα οποία έχουν το δικαίωμα μετεκπαίδευσης.

Η βασική προϋπόθεση για να μπορέσει κανείς να πραγματοποιήσει την ειδίκευση στη Γερμανία είναι η απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος της Ιατρικής. Η άδεια αυτή (Approbation als Arzt) δίνει το δικαίωμα εργασίας σε νοσοκομεία, πανεπιστημιακές κλινικές και ιδιωτικά ιατρεία.
Η ειδίκευση πραγματοποιείται σε νοσοκομεία, τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα από το γερμανικό κράτος. Λίστες αναμονής δεν υπάρχουν. Ο διευθυντής ενός νοσοκομείου επιλέγει με δικά του κριτήρια τους υπαλλήλους του. Η ειδικότητα γίνεται σε νοσοκομεία όπου ο ειδικευόμενος ιατρός παίρνει θέση ειδίκευσης σαν «Assistenzarzt»( «βοηθός ιατρός» ) ή  «Arzt in Weiterbildung». Ακόμη, υπάρχουν ορισμένα ιδιωτικά ιατρεία που ένας ιατρός έχει δικαίωμα ειδίκευσης για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Το επίπεδο γνώσεων της Γερμανικής γλώσσας θα πρέπει να είναι αρκετά καλό.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τους πολίτες της Ε.Ε.;

Ως πολίτες της Ε.Ε. έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους Γερμανούς γιατρούς.
Ø      άμεση παροχή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος
Ø      βασική προϋπόθεση: Γνώση της Γερμανικής
Προσλήψεις γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
Ø      τα νοσοκομεία λειτουργούν ανεξάρτητα από το Γερμανικό κράτος
Ø      για θέματα προσωπικού αποφασίζουν η διοίκηση και ο εκάστοτε διευθυντής
Δικαίωμα μετεκπαίδευσης ιατρών έχουν
Ø      πανεπιστημιακές κλινικές (Universitätsklinik)
Ø      ακαδημαϊκά εκπαιδευτικά νοσοκομεία (Akademisches Lehrkrankenhaus)
Ø       ιδιωτικά ιατρεία (Privat-Praxis)Όσοι είναι  κάτοχοι της άδειας άσκησης της Ιατρικής από χώρα της Ε.Ε. πρέπει να εξασφαλίσουν μια θέση ως «βοηθός ιατρός» (η θέση αυτή είναι αμειβόμενη). Μετά θα υποβάλουν στην αρμόδια αρχή του κρατιδίου, στο οποίο θα εργαστούν, αίτηση για αναγνώριση της άδειας στην αρμόδια αρχή του εκάστοτε κρατιδίου. Η Γερμανία όπως και κάθε χώρα της Ε.Ε. είναι υποχρεωμένη να αναγνωρίζει τα πτυχία από τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε. Η αναγνώριση διαρκεί μέχρι 3 μήνες. Μόλις ο ειδικευόμενος πάρει την άδεια άσκησης επαγγέλματος πρέπει άμεσα να γραφτεί στο αρμόδιο ιατρικό επιμελητήριο (αντίστοιχο του Ιατρικού Συλλόγου στην Ελλάδα).
Ενδεικτικά παραδείγματα διάρκειας ειδίκευσης

Ειδικότητα  / Διάρκεια ειδίκευσης              
Αναισθησιολογία
5 χρόνια

Ανατομία
4 χρόνια

Οφθαλμολογία
5 χρόνια

Χειρουργική
5 χρόνια

Μαιευτική-γυναικολογία
5 χρόνια

Ωτοριν/γία
5 χρόνια

Δερματολογία

4 χρόνια
Παθολογία

6 χρόνια

Παιδιατρική
5 χρόνια

Νευρολογία
5 χρόνια

Ορθοπεδική
6 χρόνια

Ψυχιατρική
5 χρόνια

Ουρολογία
5 χρόνια


Θέσεις ειδίκευσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για κενές θέσεις ειδικότητας στο περιοδικό «Deutschesrzteblatt», όπως επίσης και στην ιστοσελίδα www.aerzteblatt.de στο τμήμα «Stellenmarkt». Ä

Βήματα εύρεσης εργασίας

Αιτήσεις
Ø      μέσω e-mail
Ø      συνοδεύονται από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα (στα Γερμανικά), συστατικές επιστολές (στα Γερμανικά, Αγγλικά)

Συνέντευξη
Ø      επάρκεια στη Γερμανική γλώσσα
Ø      σωστή ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας του νοσοκομείου 

Δικαιολογητικά εκπαίδευσης
Ø      πτυχίο
Ø      άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος
Ø      βεβαίωση επαγγελματικών εμπειριών
Ø      συστατικές επιστολές
Ø      βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας

Χρήσιμες πληροφορίες

Η επαγγελματική εμπειρία είναι πολύ σημαντική. Συνιστάται η ολοκλήρωση του Αγροτικού στην Ελλάδα είτε απόκτηση εμπειριών ως επισκέπτης ιατρός ή συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα. Καλές προοπτικές πρόσληψης υπάρχουν κυρίως σε νοσοκομεία της Ανατολικής Γερμανίας, σε νοσοκομεία και ιατρεία σε μικρές πόλεις
καθώς και στην Γενική Ιατρική και Παθολογία. Το ωράριο εργασίας υπερβαίνει κατά πολύ το οχτάωρο, μη συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών. Ο μισθός σε μία Πανεπιστημιακή Κλινική είναι κατά μέσο όρο περίπου 3.500€, σε ένα Ακαδημαϊκό Εκπαιδευτικό Νοσοκομείο 3.300€ και σε ένα ιδιωτικό ιατρείο 1.600€.


Χρήσιμες ιστοσελίδες

Ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου της Γερμανίας
www.bundesaerztekammer.de

Κενές θέσεις εργασίας
Πληροφορίες σχετικά με την ιατρική ειδικότητα και την εξάσκηση επαγγέλματος στη Γερμανία για πολίτες της Ε.Ε. (στα Γερμανικά)

Νοσοκομεία και κλινικές ανά ειδικότητα
www.kliniken.de
http://de.dir.yahoo.com/Gesundheit/Krankenhaeuser
www.google.de (yahoo + Krankenhäuser)

Διευθύνσεις ιατρικών συλλόγων (Adressen der Ärztekammern)
 
Herbert-Lewin-Str.1
50931 Köln
Tel.: 0221/4004-0
Fax.: 0221/4004-388
e-mail: info@baek.de
Jahnstr. 40
70597 Stuttgart
Tel.: 0711/769890
Fax: 0711/7698950
e-mail:info@laek-bw.de
Mühlbaurstr. 16
81677 München
Tel.: 089/4147-0
Fax: 089/4147-280
e-mail: blaek@blaek.de
Friedrichstr. 16
10969 Berlin
Tel.: 030/40806-0
Fax: 030/40806-3499
e-mail:kammer@aekb.de
Dreifertstr. 12
03044 Cottbus
Tel.: 0355/78010-0
Fax: 0355/78010-36
e-mail: post@laekb.de
Schwachhauser Heerstr. 30
28209 Bremen
Tel.: 0421/340420-0
Fax: 0421/340420-9
e-mail: info@aekhb.de
Humboldtstr. 56
22083 Hamburg
Tel.: 040/228020
Fax: 040/2209980
e-mail:aekhh@aerztekammer-hamburg.de
Im Vogelsgesang 3
60488 Frankfurt
Tel.: 069/97672-0
Fax: 069/97672-128
e-mail:laek.hessen@laekh.de
August-Bebel-Str. 9a
18055 Rostock
Tel.: 0381/49280-0
Fax: 0381/49280-80
e-mail:info@aek-mv.de
Berliner Allee 20
30175 Hannover
Tel.: 0511/38002
Fax: 0511/3802240
e-mail:info@aekn.de
Tersteegenstr. 9
40474 Düsseldorf
Tel.: 0211/43020
Fax: 0211/4302200
e-mail:aerztekammer@aekno.de
Deutschhausplatz 3
55116 Mainz
Tel.: 06131/288220
Fax: 06131/2882288
e-mail:kammer@laek-rlp.de
Faktoreistr. 4
66111 Saarbrücken
Tel.: 0681/4003-0
Fax: 0681/4003340
e-mail:info-aeks@aeksaar.de
Schützenhöhe 16
01099 Dresden
Tel.: 0351/82670
Fax: 0351/8267412
e-mail:dresden@slaek.de
Doctor-Eisenbart-Ring 2
39120 Magdeburg
Tel.: 0391/60546
Fax: 0391/6054700
e-mail:info@aeksa.de
Bismarckallee 8-12
23795 Bad Segeberg
Tel.: 04551/8030
Fax: 04551/803180
e-mail:aerztekammer@aeksh.org
Im Semmicht 33
07751 Jena-Maua
Tel.: 03641/6140
Fax: 03641/614169
e-mail:post@laek-thueringen.de
Gartenstr. 210-214
48147 Münster
Tel.: 0251/9290
Fax: 0251/9292999
e-mail:posteingang@aekwl.de