Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017

ΔΥΟ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΡΧΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ZERTIFIKAT B2 ΣΕ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΜΕ 100 ΔΩ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2018 Η ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ZERTIFIKAT C1 ΣΕ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΕΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2018 ΜΕ 150 Δ.Ω !


Δύο νέα ταχύρυθμα τμηματα για την απόκτηση του Zertifikat B2 του Goethe Institut σε ΕΞΙ μόνο μήνες και του Zertifikat C1 του Goethe Institut σε ΕΝΝΕΣ μόνο μήνες, πάντοτε ξεκινώντας ως αρχάριοι από το μηδέν, ξεκινούν το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου του 2017 !!

Το πρώτο τμήμα που οδηγεί τον αρχάριο σπουδαστή που θα ξεκινήσει μαζί μας αρχές Δεκεμβρίου του 2017 στην απόκτηση του Zertifikat B2 του Goethe Institut στις εξετάσεις της 1-3 Ιουνίου του 2018 , δηλαδή μετά από ΕΞΙ μόνο μήνες, πραγματοποιείται σε απόλυτα ιδιαίτερα μαθήματα ή σε κλειστά groups των δύο σπουδαστών – διά ζώσης ή μέσω Skype – με παρακολούθηση δύο φορές την εβδομάδα από 2 Δ.Ω για το πρώτο τρίμηνο και 2.5 Δ.Ω για το δεύτερο τρίμηνο με συνολικό κόστος 2700 ευρώ αν πρόκειται για απόλυτα ιδιαίτερο μάθημα ή 1800 ευρώ το άτομο για το κλειστό group των δύο ατόμων !

Δεδομένου ότι σε έξι μόνο μήνες καλύπτεται ύλη τεσσάρων τάξεων δηλαδή Α1-Α2-Β1 και Β2 το τμήμα απευθύνεται κυρίως σε σπουδαστές που ΔΕΝ θα περισπώνται από εργασιακές ή φοιτητικές υποχρεώσεις και θα μπορούν απερίσπαστα σε έξι μήνες να καλύψουν ύλη δύο ακαδημαϊκών ετών στα Φροντιστήρια Γερμανικών !

Για όσους εργάζονται ή σπουδάζουν συνιστούμε τα αντίστοιχα τμήματα που ξεκινούν και αυτά αρχές Δεκεμβρίου και οδηγούν στην απόκτηση του Zetifikat B2 μετά από 9 μήνες δηλαδή στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου του 2018, πάλι με δύο φορές μάθημα την εβδομάδα, αλλά χωρίς την ιδιαίτερη πίεση του πρώτου προγράμματος και ακριβώς με τα ίδια δίδακτρα !

Για όσους χρειάζονται το Zertifikat C1 για να ξεκινήσουν προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην Γερμανία ή για τους γιατρούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για Approbation - που πλέον είναι υποχρεωτικές σε ΟΛΑ τα κρατίδια και των οποίων το επίπεδο γλωσσομάθειας είναι σαφώς C1 – ξεκινούν αρχές Δεκεμβρίου 2017 τμήματα διάρκειας 9 μηνών ( που προβλέπουν και τρεις εβδομάδες παύση για καλοκαιρινές διακοπές ) που οδηγούν τον αρχάριο σπουδαστή στην απόκτηση του Zertifikat C1 του Goethe Institut στις εξετάσεις στις 14/21 Σεπτεμβρίου 2018 με την παρακολούθηση πάλι δύο φορές την εβδομάδα από 2 Δ.Ω για το πρώτο τετράμηνο και από 2.5 Δ.Ω το επόμενο πεντάμηνο και με συνολικό κόστος 4000 ευρώ για απόλυτα ιδιαίτερο μάθημα και 2700 ευρώ το άτομο για το κλειστό group των δύο ατόμων, είτε για τα δια ζώσης , είτε για τα μέσω Skype μαθήματα !

Πιστεύουμε είναι περιττό να επισημάνουμε ότι ΔΕΝ υπάρχει πουθενά αλλού σε Ελλάδα ή Ευρώπη παρόμοιο πρόγραμμα που σε ΕΞΙ μήνες και με 100 Δ.Ω να οδηγεί τον αρχάριο στην απόκτηση του Zertifikat B2 του Goethe Institut και μάλιστα με κόστος που είναι κατά 15-20% πιο οικονομικό από τα φροντιστηριακά δίδακτρα των σοβαρών, εξειδικευμένων Φροντιστηρίων Γερμανικών της Αθήνας, που απαιτούν από 15 μήνες το λιγότερο έως και δύο ακαδημαϊκά έτη για αυτό που εμείς επιτυγχάνουμε σε ΕΞΙ μόνο μήνες και σε 100 μόνο διδακτικές ώρες !!

Για περισσότερες πληροφορίες και κράτηση θέσεων επικοινωνήστε μαζί μας στο lernendegr@yahoo.gr