Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ LERNENDE - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΠΟΥΔΩΝ !!!


Επειδή πολλοί μπερδεύτηκαν με τον τρόπο υπολογισμού των διδάκτρων οι LernenDe κάνουν τα πράγματα ακόμη πιο απλά για εσάς !

Πιο απλά και ΑΠΟΛΥΤΑ ξεκάθαρα !!

Για να υπάρχει μέτρο σύγκρισης – και ως προς τις ώρες και κυρίως ως προς τα δίδακτρα - με άλλα Φροντιστήρια στην Ελλάδα και στην Γερμανία όλα μας τα προγράμματα θα υπολογίζονται πλέον σε διδακτικές ώρες ( Δ.Ω ) των 45 λεπτών, αντί των 60 λεπτών που τα υπολογίζαμε μέχρι σήμερα !!

Έτσι πλέον καθίσταται ο όρος ΤΟ ΠΟΛΥ που θέταμε περιττός μιας και ΟΛΑ μας τα προγράμματα θα διεξάγονται σε αυστηρά προκαθορισμένο αριθμό διδακτικών ωρών των 45 λεπτών, με συγκεκριμένες ώρες κάθε εβδομάδα που θα πρέπει να κάνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κάθε σπουδαστής και με απόλυτα προκαθορισμένα ΜΗΝΙΑΙΑ δίδακτρα που θα προκαταβάλλονται στις αρχές κάθε μήνα !

Απλά και ξεκάθαρα ! 

Ώστε να μπορεί ο σπουδαστής που θα επιλέξει να κάνει ιδιαιτερα μαθήματα Γερμανικων να κάνει ΑΚΡΙΒΩΣ τον προγραμματισμό του, να γνωρίζει ΑΚΡΙΒΩΣ με πόσες ώρες, σε πόσο ΑΚΡΙΒΩΣ διάστημα και με πόσο ΑΚΡΙΒΩΣ κόστος θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα του !

Για ΟΛΑ μας τα προγράμματα που θα περιγράψουμε παρακάτω θεωρούμε ότι οι σπουδαστές μας είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΡΧΑΡΙΟΙ, δηλαδή ότι θα ξεκινήσουν από το ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝ και ότι θα ολοκληρώσουν τα τέσσερα επίπεδα Α1 - Α2 - Β1 ΚΑΙ Β2 στους χρόνους και με τα δίδακτρα  που περιγραφονται παρακατω !

ΟΛΑ μας τα προγράμματα δηλαδή και το Deutschrasant και το DeutschIntensiv και το DeutschEinfach θα κοστίζουν εφεξής ΑΝΤΙ των 3500 ευρώ ΜΟΝΟ 2700 ευρώ σε απόλυτα ιδιαίτερο μάθημα 1-1 και ΜΟΝΟ 1800 ευρώ σε κλειστό διμελές group, και φυσικά ισχύουν είτε για μάθημα διά ζώσης είτε για μάθημα μέσω SKYPE !

Τα μαθήματα αυτά όμως θα διαρκούν ΑΥΣΤΗΡΑ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με ΑΥΣΤΗΡΑ καθορισμένες εβδομαδιαίες ώρες φοίτησης , οι οποίες όμως θα μπορούν να γίνονται σε διαφορετικές ημέρες κι ώρες, και με ΑΥΣΤΗΡΑ προκαθορισμένα δίδακτρα που θα ΠΡΟ-ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ στην αρχή κάθε μήνα !

Το υπερεντατικό μας πρόγραμμα Deutschrasant των 100 διδακτικών ωρών θα διαρκεί εφεξής ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΞΙ μήνες !!! Ούτε τέσσερεις, ούτε πέντε, αλλά ούτε και επτά ή οκτώ !

Για το πρώτο τρίμηνο τα μαθήματα θα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα από 2 Δ.Ω και το δεύτερο τρίμηνο δύο φορές την εβδομάδα από 2.5 Δ.Ω

Το κόστος θα είναι 450 ευρώ κάθε μήνα για απόλυτα ιδιαίτερο μάθημα και 300 ευρώ το μήνα ανά άτομο για κλειστό διμελές group.

To δεύτερο μας πρόγραμμα DeutschIntensiv τω 140 Δ.Ω θα διαρκεί εφεξής ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΚΤΩ μηνές !

Για το πρώτο τετράμηνο τα μαθήματα θα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα από 2 Δ.Ω κάθε φορά και το δεύτερο τετράμηνο τα μαθήματα θα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα από 2.5 Δ.Ω κάθε φορά.

Τα κόστος θα είναι 340 ευρώ το μήνα για απόλυτα ιδιαίτερο μάθημα 1-1 και 225 ευρώ το μήνα ανά άτομο για κλειστό διμελές group δύο σπουδαστών !

Τέλος το απλό μας ταχύρυθμο πρόγραμμα DeutschEinfach των 180 Δ.Ω θα διαρκεί ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΩΔΕΚΑ μήνες !

Το πρώτο εξάμηνο τα μαθήματα θα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα από 1.5 Δ.Ω κάθε φορά και το δεύτερο εξάμηνο δύο φορές την εβδομάδα από 2 Δ.Ω κάθε φορά !

Και το κόστος ανέρχεται σε 225 ευρώ το μήνα για απόλυτα ιδιαίτερο μάθημα 1-1 δια ζώσης ή μέσω SKYPE και σε 150 ευρώ το μήνα ανά άτομο για το κλειστό διμελές group !!

Ας δούμε ξανά συνοπτικά προγράμματα καί διδακτρα !

DeutschRasant 100 Δ.Ω.... 6 δόσεις των 450 για ιδιαίτερο και 300 ανα άτομο το διμελές

DeutschIntensiv 140 Δ.Ω.... 8 δόσεις των 340 για ιδιαίτερο 1-1 και 225 ανα άτομο το διμελές

DeutschEinfach 180 Δ.Ω.... 12 δόσεις των 225 για ιδιαίτερο 1-1 και 150 για το διμελές

Έτσι μπορεί πλέον ο κάθε σπουδαστής ΑΠΛΑ και ΞΕΚΑΘΑΡΑ να υπολογίζει σε πόσο χρόνο θα ολοκληρώνει το πρόγραμμα σπουδών του και ΞΕΚΑΘΑΡΑ να γνωρίζει το κόστος ανα ΜΗΝΑ

Σε επόμενες ανάρτησεις θα αναφέρουμε αναλυτικά και τα δίδακτρα για τα προγράμματα μας για το Zertifikat C1 τόσο για το πρόγραμμα που αφορά τους Γιατρούς και συμπεριλαμβάνει την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις της Approbation όσο και για το απλό μας πρόγραμμα !

Επαναλαμβάνουμε οτι όσοι νέοι σπουδαστές μας ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μαζί μας θα πρέπει να επιλέξουν ΠΛΕΟΝ ένα από τα τρία παραπάνω προγράμματα, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα τους !

Οι LernenDe αποδεικνύουν πλέον με αριθμούς ότι ΔΕΝ είναι πλέον ΜΑΚΡΑΝ οι ταχύτεροι στα ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ με μηνιαία δίδακτρα που ξεκινούν από 150 ευρώ και με συνολικό κόστος ΑΚΡΙΒΩΣ 2700 ευρώ το ιδιαίτερο και 1800 ευρώ ανά άτομο στο διμελές για 4 επίπεδα Α1-Α2-Β1 ΚΑΙ Β2 αλλά είναι επιπροσθέτως και οι πλέον οικονομικοί !!

Για περισσότερες πληροφορίες και κράτηση θέσεων επικοινωνήστε μαζί μας στο 

          lernendegr@yahoo.gr